Образци
Written by Администратор   
Tuesday, 16 October 2007

Примерни образци на бланки, които се подават до районния съд:

1. Молба за образуване на изпълнително дело :

2. Молба за връщане на гаранция;

3. Молба за получаване на изпълнителен лист;

4. Молба за връщане на представени документи;

5. Молба за препис от решение;

6. Заявление за отказ от наследстви;

7. Удостоверение за промяна на име;

8. Молба за сключване на граждански брак;

9. Молба за получаване на удостоверение за прекратен брак;

10. Декларация за даване съгласие за сключване на граждански брак;

11. Удостоверение за наличие на изпълнителни дела;

12. Молба за теглене от детски влог на дете под 14г. ;

13. Молба за теглене от детски влог на дете над 14г.

Last Updated ( Tuesday, 16 October 2007 )