powered_by.png, 1 kB

Начало Юрисдикция
Представяне и юрисдикция PDF Print E-mail
Written by Администратор   
Monday, 15 October 2007

    Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. 

    Районният съд се състои от съдии и се ръководи от председател.     Районният съд разглежда делата в състав от съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закона е предвидено друго.  

    При районния съд има прокуратура.

    На районния съд са подсъдни всички граждански дела с изключение на тези, които са подсъдни на окръжния съд като първа инстанция.

Last Updated ( Friday, 19 October 2007 )
 
© 2020 Районен Съд - Кула
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.