Важни новини

Джумла! 1.0 - 'Опитайте свободата'!. Никога не е било толкова лесно да създадете динамичен сайт. Управлявайте съдържанието чрез най добрата система за управление на съдържанието в света.
 
powered_by.png, 1 kB
Начало Общини и кметства
Добре дошли в сайта на Районен съд Кула!!! PDF Print E-mail
Written by Петър В. Петров   
Saturday, 12 June 2004

Преминете към новия сайт https://kula-rs.justice.bg/

дата на последна промяна 01.12.2019 г.

 

Добре дошли!

 

 

                    Районен съд – Кула отбеляза финалът на                                 

                    Образователната програма за учебната 2018/2019 г.

 

На 28.06.2019г. в Съдебната палата в гр. Кула бе отбелязан финалът на учебната 2018/2019г. по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

Инициативата е резултат от Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, с основна цел формиране на правна грамотност и култура, запознаване със съдебната власт в България и повишаване на интереса на подрастващите към начина на функциониране на правораздавателната система, както и към професиите съдия и прокурор.

В рамките на учебната година,  определените по програмата лектори изнесоха лекции в часовете по предмета „Етика и право“ в десети и единадесети клас  на училището - партньор СУ „Васил Левски“ гр. Кула, бяха проведени и срещи в сградата на Съдебната палата.

Краят на програмата бе открит с кратко приветствие от председателя на Районен съд Кула - съдия Петър Живков, който  припомни накратко наученото през учебната 2018/2019 година. Магистратът изрази своите надежди в бъдеще все повече ученици да вземат участие в образователната програма. По традиция съдия Живков връчи на всички посетили лекционните срещи – удостоверения за участие в Програмата и поощрителни подаръци подготвени от административния секретар на съда- тефтер (с облика на Темида, името на съда и наименованието на образователната програма) и  химикалки.  

Младите хора останаха доволни от натрупаните лични впечатления и прекия допир до съдебната институция. От своя страна, съдия Живков и госпожа Петя  Цанова - учител  по история в СУ „Васил Левски“, отчетоха положителни резултати и ползотворен ефект от състоялите се образователни мероприятия и заявиха готовност да се включат в подобен образователен курс и през следващата учебна година.

 „Връзки с обществеността“

 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 “Ден на отворените врати“ в Районен съд гр. Кула


В Районен съд Кула на 19.04.2019г. се проведе „Ден на отворените врати”. Инициативата е във връзка с реализиране на проект на Висшия съдебен съвет и е насочена към изграждане на доверие в работата на съдебната система, повишаване на правната култура на гражданите и популяризиране дейността на съда.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“  В РАЙОНЕН СЪД – КУЛА

Във връзка с реализиране  на инициативата на Висшия съдебен съвет  – „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“, на  19.04.2019 година /петък/ от 10.00 часа в сградата на съда,  ще се проведе  „Ден на отворените врати" в  Районен съд – Кула. Инициативата цели да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите, за постигане на по-добра информираност и за изграждане на доверие в работата на съдебната система.

Ръководството на съда кани желаещите -  ученици и граждани  да посетят съдебна палата в гр.Кула и да се запознаят отблизо с организацията и работата на съдиите и съдебните служители, касаеща съдебните процедури, работата и функциите на отделните служби.

 „Връзки с обществеността“

12.04.2019 година

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

05.04.2019год.

Районен съд – гр.Кула Ви уведомява, че Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол №7/28.03.2019год. обявява национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“.

Съгласно Регламента в конкурса могат да участват учениците от VIII-и до ХІІ-и клас, като срокът за подаване на творбите е от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително.

Обявяването на победителите и връчването на наградите – лаптоп и грамота за класирания на първо място, както и две поощрителни награди – фотоапарати и грамоти, ще се състои на официална церемония в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет.

Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта и Facebook страницата на ВСС.

 

 

Съдия Петър Живков встъпи във втория мандат като

административен ръководител на Районен съд - Кула

 

Днес 25.03.2019 година, Председателят на Окръжен съд Видин – г-н Васил Василев, официално подписа акта за встъпване във втория мандат на съдия Петър Живков като административен ръководител – председател на Районен съд – Кула.

Председателят Живков бе избран с Решение по Протокол №9 от 12 март 2019 година.  Съдийската колегия на Висш съдебен съвет гласува единодушно с 13 гласа „за“ магистрата, като обърнаха внимание на постигнатите от съда много добри резултати, демонстрирания от г-н Петър Живков административен опит по време на първия му управленски мандат и задълбочено му познаване относно проблемите на съда.

Съдия Живков има над 14 години юридически стаж, от които над 11 години в органите на съдебната власт като съдия. От 20.01.2014 г. до 20.01.2019 г. е административен ръководител – председател на Районен съд – Кула.

Натрупаният професионален и административен опит, изградените управленски умения и реализираните от съда добри резултати характеризират първия му ръководен мандат. Основни цели за следващия мандат на г-н Петър Живков са: високо ниво на правораздаване и повишаване на общественото доверие на обществото към съдебната система, поддържането на добри и коректни отношения с други органи на съдебната власт, медиите, неправителствени организации и гражданите. Сред приоритетните задачи на магистрата е решаването на проблемите на съда и ограничаване на разходите.

 

 

„Връзки с обществеността“                                                                                      25.03.2019г.

Тел:094/923008

e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

 

 

Прессъощение 06.03.2019 г.
Ученици от СУ „В.Левски“ гр. Кула в открито съдебно заседание и дискусия с председателя Районен съд Кула

 

 

 

Прессъощение  06.03.2019 г.

          На  28.02.2019г. от 11,00ч. в Районен съд – Кула беше проведено събрание на съдиите, на което председателят Петър Живков представи Годишния отчетен доклад за дейността на съда за 2018г. От представените в доклада статистически данни се констатира следното:
        През 2018 г. общият брой на постъпилите граждански и наказателни дела в Районен съд – Кула е 482, а броят на разгледаните такива през периода дела е 543, от които 60 дела са останали несвършени от предходната 2017 година. Общият брой на свършениете дела е 505, като 494 от тях са приключили в тримесечен срок, което са 98% от делата.
Общият брой на съдии по щат по граждански и наказатекни дела е 2, като действителната натовареност на съдия в Районен съд – Кула е:
                     към дела за разглеждане – 22,63 дела на съдия на месец;
                     към свършени дела – 21,04 дела на съдия на месец.
В Районен съд Кула работи един съдия по вписвнията, който през 2018г. е извършил вписвания на 1743бр. актове от всички видове, в сравнение с 2017г. – 4328бр.
Функциите на Държавен съдебен изпълнител се осъществява от командирован от Районен съд Видин Държавен съдебен изпълнител . През отчетния период в СИС при PC - Кула са постъпили 34 бр. изпълнителни дела от всички видове, останали несвършени от предходен период са били 212 бр. Събрана сума през 2018г. възлиза на 183,913.00 лв., от която 6885.00 лева-за държавата, 151,325.00 лева-за юридически лица и търговци и 25,703.00 лева-за граждани. Отчетената  събираемост на вземанията за 2018г.е много добра.
Гости на Годишния отчетен доклад за дейността на съда за 2018г. на  РС – Кула бяха съдия Васил Василев – председател на Окръжен съд Видин и съдия Илия Илиев заместник - председател на Окръжен съд Видин. Те поздравиха за отличните резултати ръководството на съда, съдиите и съдебните служители, като им пожелаха да продължават все така качествено да извършват своята правораздавателна дейност за постигане на още по-добри постижения, както и  все така да продължават добрата и успешна комуникацията между институциите, които ръководят.

„Връзки с обществеността“                                                06.03.2019 г.
                                              

 

 

 

Днес, на 29 декември 2015 год. положиха клетва новоизбраните СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ  при  Районен съд-Кула. Те се заклеха да прилагат Конституцията и законите, като изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение.

Съдебните заседатели бяха приветствани от председателя на съда Петър Живков, който ги призова да осъзнаят високата отговорност на това, в което се заклеха.

 „Отговорността на съдебния заседател е не по-малка от тази на съдията“, акцентира той и ги покани добросъвестно да изпълняват задълженията си като представители на обществото в съда.

 След церемонията по полагане на клетвата, новите съдебни заседатели потвърдиха ангажиментите си с подписване на клетвен лист.

За мандат 2016 – 2021 година за съдебния район на Районен съд-Кула са избрани 32 съдебни заседатели. Съгласно Закона за съдебната власт кандидатурите им са предложени от Общинския съвет на Община Кула - 28 човека, Общинския съвет на Община Бойница – 2-ма човека и от Общинския съвет на Община Грамада – 2-ма човека.

Съдебният заседател е дееспособен български гражданин, навършил 21 години, но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име в обществото и не е осъждан. Една част от новоизбраните съдебни заседатели са с педагогическа квалификация, каквото изискване поставя Законът за съдебната власт..

Само в определени от закон дела, в състава на съда участват и съдебни заседатели /преимуществено по наказателни дела от общ характер първа инстанция/. Съдебните заседатели се свикват за участие в съдебни заседания от  съда най-много за 60 дни в рамките на една календарна година. Те участват в съдебните състави, като имат еднакви права и задължения със съдиите.

Съдебните заседатели гласуваха тричленен Съвет на съдебните заседатели, който ще ги представлява пред ръководството на институцията.

Назначаването им по делата става, както при магистратите, чрез случаен избор от електронна система за случайно разпределение на делата. За положения труд получават възнаграждение от бюджета на съдебната власт.

 


На тази уеб- страница ще се опитаме да Ви запознаем със структурата и дейността на Районен съд - Кула. Стремежа ни е непрекъснато актуално обновяване на съдържащата се в нея информация, като по този начин да сме полезни за всички физически и юридически лица.

 


  Днес  магистратите и съдебните служители са изправени пред голямо изпитание и отговорност, произтичащи от реформата в съдебната система и изискването за достигане равнището на европейското правораздаване чрез унифициране на българското и европейските законодателства. 


  Целта, която си е поставил нашия съд при осъществяване на
всекидневната си дейност е повишаване доверието на обществото към съдебната система като цяло и конкретно към  магистратите  и служителите в Районен съд- гр.Кула. На преден план сме извели принципите за прозрачност в дейността на съда и непрекъснато повишаване професионализма на  всички заети в областта на правораздаването.

 

 


 

Last Updated ( Monday, 09 December 2019 )
 
< Prev
© 2020 Районен Съд - Кула
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.